Zwiedzanie indywidualne

Nasze Ogrody do Zwiedza­nia to Stare Ogrody pow­sta­jące od 1979r. (przy ul. Św.Anny 4) i sąsiadu­jące z nimi Nowe Ogrody pow­sta­jące od 2008r. (przy ul. Zimowej 24).

Powierzch­nia Ogrodów obe­j­muje obszar 4,5 ha. Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny. Przy­jeżdża­jąc z daleka może­cie Państwo spędzić u nas cały dzień – co chwilę odkry­wa­jąc coś nowego. Posi­adamy liczne atrakcje dla dzieci. Można odpocząć na jed­nej z licznych ławek ustaw­ionych w słońcu, jak i w cie­niu, zre­lak­sować się w altankach, przys­tanąć na tarasach widokowych, zatrzy­mać się i posilić w Restau­racji KAPIAS Café.

Stworzyliśmy Ogrody w różnych sty­lach także w zależności od nas­troju każdy może wybrać coś odpowied­niego dla siebie. Każdego miesiąca Ogrody wyglą­dają inaczej. Na wiosnę królują tu rośliny cebu­lowe, pastelowe barwy kwit­ną­cych różaneczników, latem kwitną licznie wysokie byliny, jesień to prawdziwa gra płomi­en­nych barw i liczne „dyniowe” dekoracje.

Ogrody stworzyliśmy dla Państwa po to abyś­cie mogli odpocząć od codzi­en­nych trosk na łonie natury, pob­ie­gać z dziećmi wśród zie­leni, zacz­erp­nąć inspiracji do tworzenia swoich ogrodów.

Zapraszamy Państwa serdecznie od 1 marca do 23 grud­nia na spacer wśród kwiatów i drzew.