Witamy Państwa w Gospo­darst­wie Szkółkarskim Kapias!

Bogaty asorty­ment i wysoka jakość ofer­owanych roślin, fachowe doradztwo, ogrody do zwiedza­nia to wynik naszych starań, jakie dla Państwa pode­j­mu­jemy w naszym rodzin­nym gospo­darst­wie już od roku 1979.

start

Mapa Ogrodów Kapias Cafe Nowe Ogrody Centrum Ogrodnicze Szkółka drzew i krzewów Stare Ogrody Parking