Płatności

Na tere­nie obiektu (Cen­trum Ogrod­nicze, Restau­racja Kapias) płat­ności możesz dokonać również kartą płat­niczą oraz walutą obcą.

Serdecznie zapraszamy od 7 sty­cz­nia do 23 grudnia!

Kon­takt

Zobacz też: