Ogrody do Zwiedzania

Wstęp dar­mowy! Zapraszamy wszys­t­kich przez cały rok!

Zobacz godziny otwar­cia Ogrodów Kapias

Ogrody do zwiedza­nia – Kapias, Gocza­łkow­ice, wojew­ództwo śląskie

W 1979 roku. właś­ci­ciel obiektu Bro­nisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stop­niowo architek­turę ogrodową, stwarza­jąc coraz to nowsze zielone zakątki.

Nowe Ogrody do zwiedzania

Zwiedzanie Nowych Ogrodów

W 2008 roku na powierzchni 4 ha w sąsiedztwie Starych Ogrodów rozpoczęliśmy budowę Nowych Ogrodów (przy ul. Zimowej 24), do których przylega Restau­racja KAPIASCen­trum Ogrod­nicze.

Przed Cen­trum Ogrod­niczym zna­jdziecie Państwo kojec dla psa. Ogrody do zwiedza­nia posi­adają trzy punkty WC. Ogrody Można zwiedzać w gru­pach wycieczkowych. W Ogro­dach może­cie Państwo spędzić cały dzień mając co robić o każdej porze roku.

Więcej

Stare Ogrody do zwiedzania

Ta część ogrodów to już his­to­ria – W marcu 2019 roku Stary Ogród został zniszc­zony przez nawałnicę i nie będzie już odbu­dowany. Prace kon­tynu­u­jemy na tere­nie Nowych Ogrodów.

Zwiedzanie Starych Ogrodów

Obiekt z najs­tarszymi zakątkami nazwal­iśmy Starymi Ogro­dami do zwiedza­nia (przy ul. Św.Anny 4). Prawie wszys­tkie okazy bogatej kolekcji roślin­nej Starego Ogrodu do zwiedza­nia posi­adają tabliczkę z nazwą łacińską i polską.

W Ogro­dach do Zwiedza­nia zna­j­dują się liczne ławeczki, altanki, zaciszne miejsca, zacienione kąciki na upalne dni. Całość założe­nia jest przys­tosowana do swo­bod­nego porusza­nia się osób niepełnosprawnych, rodz­iców z wózkami dziecięcymi.

Więcej

Restau­racja KAPIAS

Dla Państwa, w naszych ogro­dach do zwiedza­nia zbu­dowal­iśmy Restau­rację KAPIAS, w której może­cie Państwo zro­bić sobie prz­erwę w zwiedza­niu obiektu przy kawie, deserze, domowym obiedzie. W między­cza­sie zachę­camy do odwiedzenia naszego Cen­trum Ogrod­niczego – dla każdego mamy „coś miłego”.

Mapka ori­en­ta­cyjna ogrodów do zwiedzania

Mapa Ogrodów do zwiedzania

Wydarzenia w Ogro­dach do Zwiedzania

W maju – bardzo kolorowym miesiącu – zapraszamy Państwa na Dni Otwarte Ogrodu w których to na najmłod­szych czekają dodatkowe atrakcje.

We wrześniu orga­nizu­jemy Kolory Wrześ­nia – ogród obfi­tuje w jesi­enne deko­racje, Restau­racja Kapias ofer­uje potrawy z dyni, a w Cen­trum Ogrod­niczym witają nas jesi­enne kolory roślin, ozdób ogrodowych i domowych.

Zobacz kalen­darz

Wstęp do ogrodów jest bezpłatny.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Zobacz godziny otwar­cia Ogrodów Kapias

Plan Nowych Ogrodów

zobacz plan

Plan Starych Ogrodów

zobacz plan

Galeria zdjęć

Panoramy 3DZobacz Panoramy Ogrodów ›