Centrum Ogrodnicze

U nas możesz nabyć wszys­tko co potrzebne jest do Two­jego ogrodu oraz do deko­racji wnętrza domu, biura bądź innych obiektów.

Zobacz aktu­alną ofertę na zdjęciach

Godziny otwar­cia Cen­trum Ogrod­niczego Kapias

Jak zaaranżować własny ogród?

Inspiracji możesz zacz­erp­nąć w Ogro­dach do Zwiedza­nia przyle­ga­ją­cych do Cen­trum Ogrod­niczego. Staramy się być do Państwa dys­pozy­cji – na tere­nie Cen­trum Ogrod­niczego pomagamy, doradzamy jak, co i z czym posadzić. Ofer­u­jemy mno­gość gatunków i odmian drzew i krzewów iglastych oraz liś­ci­astych, pnączy, bylin, cebul, kłączy, drzew i krzewów owocowych, roślin jednorocznych.

Zobacz zdję­cia

Wraz ze zmieni­a­ją­cymi się porami roku zmieni­ają się rośliny które może­cie Państwo u nas nabyć i tak drzewa i krzewy ozdobne w licznych odmi­anach, byliny, pnącza, rośliny domowe (stor­czyki itp.) mamy w sprzedaży przez cały rok. Wiosną królują tu liczne gatunki roślin jed­norocznych na balkony i tarasy oraz kłącza i bulwy roślin kwit­ną­cych (dalie, mieczyki, pacioreczniki), późną wiosną kwitną tu hort­en­sje ogrodowe oraz róże. Lato to czas wyso­kich bylin, późnym latem pojaw­iają się cebulki roślin kwit­ną­cych wiosną (tuli­pany, hia­cynty…), chryzan­temy, od połowy listopada można u nas nabyć choinkę bożonarodzeniową.

Posi­adamy wszys­tko to czego rośliny potrze­bują do praw­idłowego wzrostu i roz­woju: podłoża ogrod­nicze, ziemia, torf, nawozy, agrowłókniny ogrod­nicze, szpilki do agrowłóknin, środki ochrony roślin, pod­pory dla pnączy, osłonki, don­iczki plas­tikowe i ceram­iczne, don­ice na tarasy, wik­linę i wiele innych. Mamy ciekawe artykuły deko­ra­cyjne do wnętrz i ogrodów zmieni­a­jące się wraz z porami roku. Od połowy listopada prowadz­imy sprzedaż artykułów bożonarodzeniowych.

Zobacz godziny otwar­cia Cen­trum Ogrod­niczego.

Godziny otwar­cia i Kontakt

Aktu­alna oferta na zdjęciach

Dotacje

Banner PFR 1

Należymy do

Związek Szkółkarzy Polskich Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych

Zobacz też: