Zwiedzanie ogrodów

Zwiedzanie Nowych Ogrodów

Zwiedzanie Starych Ogrodów

Do zwiedza­nia Ogrodów zachę­camy zarówno wszys­tkie osoby indy­wid­u­alne zain­tere­sowane ogrod­nictwem, jak i zor­ga­ni­zowane grupy wycieczkowe.

Spac­ery po pięknych Ogro­dach poz­wolą się zre­lak­sować i odpocząć. Widoki na zróżni­cow­ane zakątki mogą być ide­al­nym źródłem inspiracji.

Olbrzymi teren Ogrodów pozwala na bezprob­le­mowe zwiedzanie grupowe.

Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie od 7 sty­cz­nia do 23 grudnia!

Galeria zdjęć

Plan Nowych Ogrodów

zobacz plan

Plan Starych Ogrodów

zobacz plan

Zobacz też: