Widżet: Dojazd na rowerze

Jesteśmy całym sercem z rowerzystami!

Przy wejś­ciu do Ogrodów, przed Cen­trum Ogrod­niczym Kapias zna­j­duje się sto­jak na row­ery, gdzie można je bez­piecznie zostawić.

Od strony Pszczyny dojechać można nową ścieżką rowerową (wzdłuż ulicy Zdrojowej).

Doskon­ałym pomysłem jest też wycieczka dookoła Jeziora Gocza­łkow­ick­iego (np. od strony Chybia).

Ide­alne rozwiązanie to zwiedzanie Pszczyny i Ogrodów Kapias za jed­nym razem. Dojazd z Pszczyny do Ogrodów na row­erze nie zajmie więcej niż kilka­naś­cie minut.

Row­ery miejskie

W Pszczynie można wypoży­czyć row­ery miejskie. Pier­wsze pół godziny gratis, za kole­jne płat­ność z aplikacji w tele­fonie. Wypoży­czyć i zostawić można je w sześ­ciu miejs­cach: na placu blisko dworca PKP, na Rynku, na osied­lach Piastów, Daszyńskiego, Starej Wsi oraz przy ośrodku sportów wod­nych w Łące. Dwie stacje rowerowe są także w Gocza­łkow­icach – na Starym Dworcu PKP i Koronie Zapory, więc można zwiedzić Pszczynę, rozpoczy­na­jąc od Goczałkowic.

Więcej infor­ma­cji o row­er­ach miejs­kich na stronie pszczyn​skirower​.pl

Zobacz trasy rowerowe Google Maps