Kalendarium na rok 2013

11 lat temu

Pro­gram imprez w Ogro­dach na rok 2013

Wzorem lat min­ionych, również w roku 2013 zapraszamy Państwa do naszych ogrodów na zor­ga­ni­zowane imprezy, a będą to:

  • Dni Otwarte Ogrodu” w ter­minie 11.05.2013 do 19.05.2013.
  • Noc w Ogrodzie” w ter­minie 6.07.2013
  • Kolory Wrześ­nia” w ter­minie 13.09.2013 do 15.09.2013
  • Spotkanie przy Choince” w ter­minie 21.12.2013 do 22.12.2013

Szczegóły doty­czące w/​w imprez, ukażą się w stosownych terminach.

Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.