Spotkanie Ogrodowiska

12 lat temu

8 wrześ­nia 2012 odbyło się spotkanie fanów Ogrodowiska czyli osób z całej Pol­ski sza­le­nie kocha­ją­cych ogrody i wszys­tko co „zielone”.

Ogrodowisko to por­tal porad, cieka­wostek, roślin, wizyt w ogro­dach… a także gale­ria zdjęć. Cieszymy się że odwiedzil­iś­cie Państwo nasze ogrody.

Dzięku­jemy wszys­tkim Państwu, a w szczegól­ności Pani Danu­cie Młoź­niak – założy­cielce Ogrodowiska, właś­cielce pra­cowni Gar­denar­ium, za mile spęd­zone chwile, wszys­tkie sug­estie, uśmiechy… . Pamię­ta­j­cie o Ogrodach!