Program „Dni Otwarte” 11 – 19.05.2013

11 lat temu

Pro­gram Dni Otwartych Ogrodu

11.05.2013 SOB­OTA

10.0011.00 Ogłosze­nie wyników konkursu „ŚWIĘTO POL­SKIEJ NIEZA­POM­I­NA­JKI”. 10.0018.00 Konkurs dla dzieci, każdy wygrywa. 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek. 10.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza. 11.0016.00 Porady z zakresu Ochrony Roślin Pani mgr Zofia Ziebura.

12.05.2013 NIEDZIELA

10.0018.00 ZAPRASZAMY WSZYS­TKIE ZOSIE. 10.0018.00 Konkurs dla dzieci, każdy wygrywa. 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek. 10.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza. 10.0018.00 Wszys­tko o nasion­ach Firma Vil­morin. 11.0016.00 Porady z zakresu Ochrony Roślin Pani mgr Zofia Ziebura.

13.05.201317.05.2013

10.0018.00 Konkurs dla dzieci, każdy wygrywa. 10.0018.00 Zapraszamy na spacer po ogro­dach. Cen­trum Ogrod­nicze przy­go­towało spec­jalną ofertę na Dni Otwarte. 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek.

18.05.2013 SOB­OTA

10.0018.00 Świat nasion Firma Legutko. 10.0018.00 Wszys­tko o nasion­ach Firma Agrecol Pan Darek Kwiecień. 10.0018.00 Konkurs dla dzieci, każdy wygrywa. 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek. 10.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza. 17.00 BIESI­ADA. Prowadzi chór „ DZWON” z Orzesza. Zapraszamy do wspól­nego śpiewania.

19.05.2013 NIEDZIELA

10.0018.00 Konkurs dla dzieci, każdy wygrywa. 10.0018.00 Wszys­tko o nawozach Firma Agrecol Pan Darek Kwiecień. 10.0018.00 Świat nasion Firma Legutko. 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek. 10.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza.