Noc w Ogrodzie – lipiec

11 lat temu

6 lipca w Ogro­dach do Zwiedza­nia po raz drugi odbyła się impreza pt. „Noc w Ogrodzie”.

Raz w roku zawsze w pier­wszą sobotę lipca zapraszamy wszys­t­kich na nocne zwiedzanie Ogrodów. W mroku nocy ogrody rządzą się swoimi prawami, a dzięki efek­tom świ­etl­nym odkry­wamy „inny, niez­nany urok” roślin. W blasku księżyca słyszymy i czu­jemy przy­rodę inaczej niż w promieni­ach słońca. O godz. 21.30 ruszyliśmy na czar­o­dziejski spacer po ogro­dach śladami roślin z bajek. Słuchal­iśmy Michała czy­ta­jącego krótkie bajki. W Ogrodzie Roman­ty­cznym Karolina wykon­ała solo skrzyp­cowe pt. „Mały Książę”.

Na dobra­noc inic­ja­torka i real­iza­torka „Nocy w Ogrodzie” do której przy­go­towywała się porą nocną przez kilka dni – Elż­bi­eta Kapias – opowiedzi­ała prawdziwą bajkę o Ogrodzie.

Po wspól­nej wędrówce w Kapias Café ser­wowal­iśmy deser „Smak Nocy Letniej”,a wszys­tko to przy utworach wokalno-​instrumentalnych wyko­nanych przez Chór „Dzwon” z Orzesza.

Ogrody z ilu­mi­nac­jami świ­etl­nymi oraz restau­racja Kapias Café otwarte były do godz. 1 w nocy.

Dzięku­jemy Państwu za tak liczne przy­by­cie i zapraszamy do ogląd­nię­cia relacji z tego wydarzenia w pro­gramie „Rok w Ogrodzie” 17 sierp­nia 2013r. , do zobaczenia galerii zdjęć „Noc w Ogrodzie”, a początkiem lipca na kole­jną nocną wędrówkę!