TVP 1 „Rok w Ogrodzie” – lipiec 2013

11 lat temu

6 lipca wraz z ekipą telewiz­yjną odwiedził nas reżyser pro­gramu „Rok w Ogrodzie” – Pan Jacek Czaplarski.

Wiec­zorną let­nią porą opowiadal­iśmy o Ogrodzie „Zima”. Będąc wewnątrz tego założe­nia ogrodowego czuliśmy lato tylko dzięki licznym komarom, bo zimne kolory roślin, igloo porośnięte bluszczem, św. Mikołaj, narty… „przy­pom­i­nały” nam o najchłod­niejszej porze roku. Dla kon­trastu chłod­nych barw opowiadal­iśmy również o ciepłych let­nich kolorach roślin w Ogrodzie Romantycznym.

Gdy zapadł zmrok wędrowal­iśmy wraz z wszys­tkimi gośćmi Ogrodów po noc­nych „zielonych” zakątkach gdzie odby­wało się wydarze­nie „Noc w Ogrodzie”. Pan kamerzysta uwiecznił ilu­mi­nacje świ­etlne nie tylko będąc przy danych kom­pozy­c­jach roślin­nych ale również z „lotu ptaka” będąc na tarasach widokowych. Dzięku­jemy serdecznie wspani­ałej ekipie za mile spęd­zony czas, za trud zobra­zowa­nia noc­nego spek­taklu ogrodowego. Zapraszamy Państwa do obe­jrzenia let­niego Ogrodu pt. „Zima”, Ogrodu Roman­ty­cznego 20 lipca 2013r., a „Noc w Ogrodzie” może­cie Państwo zobaczyć 17 sierp­nia 2013r. w TVP 1 „Rok w Ogrodzie”. Zapraszamy serdecznie! Bądź­cie Państwo z nami przed telewizorami!