Program „Dni Otwarte” 12 – 21.05.2012

12 lat temu

Pro­gram „Dni Otwarte” 1221.05.2012

12.05.2012 Sob­ota

 • 10.0011.00 Ogłosze­nie wyników konkursu „ŚWIĘTO POL­SKIEJNIEZAPOMINAJKI” .
 • 10.0016.00 Porady z zakresu Ochrony Roślin Pani mgr Zofia Ziebura.
 • 10.0018.00 Wszys­tko o nawozach pan Dar­iusz Kwiecień Firma AGRECOL .
 • 10.0018.00 Firma LEGUTKO – zaję­cia dla dzieci.
 • 10.0018.00 Konkursy i krzyżówki dla dzieci, każdy wygrywa.
 • 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek.
 • 08.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza.

13.05.2012 Niedziela

 • 10.0018.00 ZAPRASZAMY WSZYS­TKIE ZOSIE.
 • 10.0018.00 Konkursy i krzyżówki dla dzieci, każdy wygrywa.
 • 10.0016.00 Porady z zakresu Ochrony Roślin Pani mgr Zofia Ziebura.
 • 10.0018.00 Wszys­tko o nawozach pan Dar­iusz Kwiecień Firma AGRECOL.
 • 10.0018.00 Firma LEGUTKO – zaję­cia dla dzieci.
 • 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek.
 • 08.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza.

14.05.201218.05.2012

 • 10.0018.00 Konkursy i krzyżówki dla dzieci, każdy wygrywa.
 • 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek.
 • 08.0018.00 Zapraszamy na spacer po ogro­dach. Cen­trum Ogrod­nicze przy­go­towało ciekawą ofertę spec­jal­nie na Dni Otwarte.

20.05.2012 Sob­ota

 • 10.0018.00 Wszys­tko o nawozach Firma INCOVERITAS.
 • 08.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza.
 • 10.0018.00 Krzyżówki i konkursy dla dzieci, każdy wygrywa.
 • 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek.

21.05.2011 Niedziela

 • 10.0018.00 Wszys­tko o nawozach Firma INCOVERITAS.
 • 10.0018.00 Restau­racja KAPIAS CAFE zaprasza na smakołyki i ciepły posiłek.
 • 10.0018.00 Krzyżówki i konkursy dla dzieci, każdy wygrywa.
 • 08.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza.