Program „Kolory września” 14 – 16.09.2012

12 lat temu

PRO­GRAMKOLORY WRZEŚNIA”

Zapraszamy codzi­en­nie w godz­i­nach 9.0019.00. 14.09 .

PIĄTEK

 • Zaję­cia dydak­ty­czne dla dzieci – Sadz­imy swoją cebulkę ( koszy­czek + cebulka gratis)
 • Świat let­nich cebul – firma Nebelung Ogrody Pęd­zlem Mal­owane – wys­tawa prac artys­tów malarzy z możli­woś­cią zakupu.
 • Wari­acje z dynią w tle – zaprasza Restauracja.
 • Dynie – ozdoba jesi­en­nej deko­racji i przys­mak na Twoim stole. Degus­tacja jabłek z możli­woś­cią zakupu.
 • Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza na zakupy w dobrej cenie(wybrane produkty).

15.09. SOB­OTA

 • Zaję­cia dydak­ty­czne dla dzieci – Sadz­imy swoją cebulkę ( koszy­czek + cebulka gratis)
 • Świat let­nich cebul – firma Nebelung Ogrody Pęd­zlem Mal­owane – wys­tawa prac artys­tów malarzy z możli­woś­cią zakupu.
 • Jesi­enne nawoże­nie – firma Agrecol Wari­acje z dynią w tle – zaprasza Restauracja.
 • Dynie – ozdoba jesi­en­nej deko­racji i przys­mak na Twoim stole. Degus­tacja jabłek z możli­woś­cią zakupu.
 • Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza na zakupy w dobrej cenie( wybrane produkty).

16.09. NIEDZIELA

 • Zaję­cia dydak­ty­czne dla dzieci – Sadz­imy swoją cebulkę ( cebulka + koszy­czek gratis).
 • Świat let­nich cebul.
 • Ogrody Pęd­zlem Mal­owane – wys­tawa prac artys­tów z możli­woś­cią zakupu.
 • Jesi­enne nawoże­nie – firma Agrecol. Wari­acje z dynią w tle – zaprasza restauracja.
 • Dynie – ozdoba jesi­en­nej deko­racji i przys­mak na Twoim stole. Degus­tacja jabłek z możli­woś­cią zakupu.
 • Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza na zakupy w dobrej cenie (wybrane produkty).