Niezapominajka 2010

14 lata temu

Tegoroczny temat naszej nieza­pom­i­na­jki to: „Pamię­taj o ludzi­ach starszych”. Razem z Ogniskiem Pracy Poza­szkol­nej z Pszczyny i Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tury z Goczałkowic-​Zdroju przeprowadzil­iśmy 6 konkurs lit­er­acki i plas­ty­czny w Świę­cie Pol­skiej Niezapominajki.

Na konkurs napłynęły 43 wier­sze i 158 prac plas­ty­cznych. Nagrod­zono 15 dziec, a 37 wyróżniono. Prace można było oglą­dać na wys­tawie zor­ga­ni­zowanej na tere­nie ogrodu. Ogłosze­nie wyników i wręczanie nagród odbyło się 8 maja o godzinie 10-​tej. Nagrodzeni przy­byli licznie razem z rodzinami.