Dni otwarte Ogrodu 2011

13 lata temu

Po raz jede­nasty goś­cil­iśmy Państwa na majowych Dni­ach Otwartych. Aura dopisała – słoneczko świeciło nam prawie przez wszys­tkie dni, rozświ­et­la­jąc świeżą majową zieleń. Goś­cie zwiedzali stary ogród, nowe ogrody, zaglą­dali do cen­trum ogrod­niczego, posi­lali się w KAPIAS Café.

W tym roku otworzyliśmy nową część ogrodów z wąwozem „Wiosna” oraz tunelem, nad którym pow­staje taras widokowy. Goś­cie odpoczy­wali również w nowej części kaw­iar­ni­anej oglą­da­jąc wernisaż wys­tawy malarskiej Bro­nisława Kapias. Ser­wowal­iśmy desery, swo­jski kołocz i ciepłe posiłki.

Dzieci rozwiązy­wały krzyżówki i testy w starych i nowych ogro­dach. Pani Zosia udzielała porad z zakresu ochrony roślin. O stworze­niu ide­al­nego trawnika pouczała nas firma AGRO LAND, a infor­ma­cji o nawoże­niu roślin udzielał pan Darek z firmy AGRECOL. Dzięku­jemy Państwu za odwiedze­nie nas majową porą.