Dni otwarte Ogrodu 2008

16 lat temu

W nasze majowe dni pogoda była łaskawa. Przy­go­towal­iśmy dla naszych małych gości spec­jalne konkursy i krzyżówki o tem­atyce naszego ogrodu. Każda praca była nagrod­zona. Dzieci mogły uczyć się sadzenia małych roś­linek i opieki nad nimi.

Milusińscy byli nagradzani medalem „ZIELONO MI” i książeczką „Mały lekarz w ogrodzie”. Otrzy­mały również posad­zoną przez siebie roślinkę. Dorośli w tym cza­sie mogli spacerować po ogrodzie lub sko­rzys­tać z bufetu. W cza­sie Dni Otwartych odwiedz­iło nas około 9.000 osób.