Konkurs na najpiękniejszy park

16 lat temu

Po raz trzeci firma Briggs & Strat­ton ogłosiła konkurs na Najpiękniejszy Pol­ski Park. Nie namyśla­jąc się długo wysłal­iśmy zdję­cia i opis naszego ogrodu-​parku. Czas nas naglił, gdyż późno dotarła do nas infor­ma­cja o tym konkur­sie. Jakież było nasze zaskocze­nie, gdy nad­szedł e-​mail z infor­ma­cją: „Grat­u­lu­jemy – zdobyliś­cie Państwo 3-​cie miejsce”. Do konkursu nadesłano około 100 prac z całej Pol­ski, a konkurencja była duża.

Nagroda ta bardzo nas zdopin­guje do nowych pomysłów. Czu­jemy się wyróżnieni, tym bardziej że 1-​sze miejsce zdobył Park Miejski w Zamoś­ciu, 2-​gie miejsce Zabytkowy Park Zdro­jowy w Kudowie – Zdroju. Od wiosny zapraszamy Państwa do odwiedza­nia naszych ogrodów.