III Warsztaty Pszczoła w Ogrodzie

5 lat temu

1 wrześ­nia 2019, godz.1017

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZYKATOWICACH

OGRODY KAPIAS

ZAPRASZAJĄ W DNIU 1 wrześ­nia 2019 w godz. od 1017 NA

III WARSZ­TATY PSZCZELARSKIE „PSZC­ZOŁA W OGRODZIE

MIEJSCE : OGRODY Kapias, Goczałkowice-​Zdrój ul. Św. Anny 4

PRO­GRAM SPOTKANIA :

  • indy­wid­u­alne zwiedzanie ogrodów
  • warsz­taty pszczelarskie dla dzieci i młodzieży
  • zabawy i konkursy o tem­atyce pszczelarskiej z nagrodami
  • prezen­tacja filmów o tem­atyce pszczelarskiej
  • giełda pro­duk­tów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Ogrody Kapias, Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach