Zielone wakacje 2009

15 lat temu

I znowu minął rok. Piękna let­nia pogoda sprzy­jała naszym goś­ciom, którzy w tym cza­sie zamieszkali w naszych ogro­dach. Gdy dorośli odpoczy­wali na łonie natury, dzieci baw­iły się z Igłą i Agatką w prz­eróżné gry i zabawy.

Na miłe wakacje częs­towano gości fir­mowymi krówkami. W kaw­iarence na instru­men­tach klaw­is­zowych przy­gry­wał pan Jacek Obstarczyk.

Zapraszamy za rok!