Mikołaj 2017 w Restauracji Kapias!

7 lat temu

6 grud­nia 2017 zapraszamy na spotkanie ze Świę­tym Mikołajem.

W tym dniu Święty Mikołaj planuje przy­być do Restau­racji Kapias i spędzić z nami całe popołud­nie, chęt­nie będzie wręczał dzieciom prezenty*.

W pro­gramie przewidziane są liczne zabawy i ani­macje dla dzieci oraz spotkanie ze Świę­tym Mikołajem.

*opisane imie­niem i nazwiskiem dziecka prezenty dostar­czają rodzice.

Udział dziecka bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze potwierdze­nie obecności.

Pro­gram spotka­nia ze Świę­tym Mikoła­jem odbędzie się dwukrot­nie: I tura: 16:20 II tura: 17:30

Zgłoszenia: oso­biś­cie w Restau­racji KAPIAS lub tel: 667 777 081

Zapraszamy serdecznie! :)