Mikołaj 2016 w Restauracji Kapias!

8 lat temu

34 grud­nia! Zapraszamy na week­end ze Świę­tym Mikołajem!

W tych dni­ach Święty Mikołaj planuje przy­być do Restau­racji Kapias w Gocza­łkow­icach by spędzić z nami całe popołud­nie i chęt­nie będzie wręczał dzieciom prezenty*!

W pro­gramie przewidziane są liczne zabawy i ani­macje dla dzieci oraz spotkanie ze Świę­tym Mikołajem.

Spotka­nia odbędą się:

  • 3 grud­nia o godz­i­nach 13:30, 15:0016:30
  • 4 grud­nia o godz­i­nach 13:30, 15:0016:30.

* Opisane imie­niem i nazwiskiem dziecka prezenty dostar­czają rodzice.

Mile widziane wcześniejsze potwierdze­nie obec­ności pod numerem tele­fonu 667 777 081, mailem na adres restauracja@kapias.pl lub oso­biś­cie w Restau­racji Kapias.

Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie!

Skon­tak­tuj się z nami!