Wystawa „Flora” Ołomuniec 2012

12 lat temu

Wys­tawa Kwiatów i Roślin Ozdob­nych „Flora” Ołomuniec.

Wys­tawa u naszych połud­niowych sąsi­adów stanowi dla nas ogromne wyzwanie. Odwiedza ją ok. 100 tys. osób. Temat tegorocznej wys­tawy brzmiał: „Ogród w ruchu”.

Tak więc stwierdzil­iśmy że ogród „rusza się” czyli się zmienia dzięki następu­ją­cym po sobie czterem porom roku.

Nasza aranżacja przed­staw­iała właśnie „Cztery pory roku w ogrodzie”. Za nasze stoisko otrzy­mal­iśmy pier­wsze miejsce, wręc­zono nam puchar oraz dyplom, za co serdecznie dzięku­jemy orga­ni­za­torom wystawy.

Dzięku­jemy wszys­tkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.