Czerwiec 2016 w Ogrodach Kapias

8 lat temu

Zobacz aktu­alne zdjęcia!

Czer­wiec to czas gdy w powi­etrzu zaczyna unosić się zapach lata – ku niebu wzbi­jają się kwiaty bylin wyso­kich: ostróżek, liatr, łubinów, pełników. Swą wonią przy­cią­gają olbrzymie kwiaty piwonii, więk­sze i mniejsze kwiaty krzewów róż. Zieleń krzewów ozdob­nych staje się ciem­niejsza – stanowi doskon­ałe tło dla kwit­ną­cych roślin.

Zapraszamy na wczes­no­letni spacer po Ogrodach!