Wystawa „Flora” Ołomuniec 2010

14 lata temu

Wys­tawa Kwiatów i Roślin Ozdob­nych „Flora” Ołomuniec.

Wys­tawa w Oło­muńcu w Czechach jest dla nas zawsze wyzwaniem. Odwiedza ją około 80 tyś. osób. Jak zad­owolić taką ilość gości. Tem­atem tegorocznej wys­tawy to: „CZASOGRODZIE”.

Jako jedyni dos­tosowal­iśmy się i wyszło. Zdobyliśmy pier­wsze miejsce. Złoty medal i spec­jalne wyróżnie­nie. Dzięku­jemy wszys­tkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.