Ogrody Daisy Pszczyna – Maj 2016

8 lat temu

W dni­ach od 20 do 21 maja 2016 na Rynku w Pszczynie odbyła się piąta edy­cja Daisy Days, imprezy łączącej różné formy akty­wności artystyczno-​kulturalnej, mające związek z osobą księżnej Daisy.

Księżna Daisy miała pasję do ogrodów. Pszczyński Rynek na trzy dni zamienił się w jeden wielki ogród. Wraz z kilkoma Szkółkami Połud­nia Pol­ski po raz piąty wzięliśmy udział w tej wys­tawie. W tegorocznej odsłonie wys­tawy naw­iązu­jąc do naszych gocza­łkow­ic­kich Ogrodów do Zwiedza­nia, zbu­dowal­iśmy na Rynku dwa odmi­enne ogrody – jeden w stylu ang­iel­skim roman­ty­cznym, a drugi to ogród traw ozdob­nych, z łódką , plażą i ele­men­tami marynistycznymi.

W związku z Daisy Days każdego roku Pszczynę odwiedza wraz z żoną książę Bolko von Hochberg. Czu­jemy się zaszczyceni gdyż 21 maja goś­cil­iśmy Księ­cia wraz ze wspani­ałymi oso­bis­toś­ci­ami w Ogro­dach Kapias, oraz w Restau­racji zna­j­du­jącej się na tere­nie Ogrodów.

Zachę­camy do obe­jrzenia poniższej galerii zdjęć wprost z Rynku w Pszczynie!