Dzień dziecka: mini sesje foto

8 lat temu

Od 1 do 5 czer­wca zapraszamy dzieci i rodz­iców na czer­w­cowe mini-​sesje fotograficzne.

Miejsce: Ogrody Kapias, Gocza­łkow­ice Zdrój ul.Św. Anny 4

Rodz­ice pod­czas sesji ich dzieci będą mogli odpocząć w Restau­racji i na tere­nie Ogrodu Kapias.

Czas sesji to: 11,5 godziny
12 styl­iza­cje
10 zdjęć w formie odbitek 1521 (i zgranych na płytę CD w pełniej rozdziel­czości i pod­danych staran­nej obróbce). Możli­wość dokupi­enia więk­szej ilości odbitek i zdję­cia na drewnie w pro­mo­cyjnej cenie.

Rez­erwacja miejsc, szczegółowe informacje:

Migurska Pho­tog­ra­phy
migurska@interia.pl

Wydarze­nie na Facebooku