Kiermasz Bożonarodzeniowy 2015

9 lat temu

Prze­ceny!

Świątecznych zakupów nie warto zostaw­iać na ostat­nią chwilę. Świąteczny czas powin­niśmy spędzić z bliskimi. Jak co roku, zapraszamy na trady­cyjny kier­masz świąteczny.

Na kier­maszu zna­jdą Państwo sze­roki wybór świec, ozdoby choinkowe, do wnętrz, latarnie, sztuczne choinki, sto­jaki do żywych choinek, fig­urki świąteczne dla dzieci, ser­wetki, opakowa­nia świąteczne, stroiki, lam­pi­ony…, żywe choinki w pojem­nikach… i inne skarby!

Przed­staw­iamy różné aranżacje choinek! Serdecznie zapraszamy!

Aktu­al­iza­cja:

Teraz okazyjne ceny!
Warto już teraz się zaopa­trzyć na kole­jny rok!