Polskie Radio Katowice

13 lata temu

Tegoroczne wakacje spędzamy z Pol­skim Radiem Katow­ice w pro­gramie „Letni Zawrót Głowy”. W każdy poniedzi­ałek Pani Redak­tor Anetta Chlebica-​Zawada roz­mawia z Michałem Makowskim na temat ciekawych, niepow­tarzal­nych roślin.

Każda audy­cja to opowieści o właś­ci­woś­ci­ach, pochodze­niu, zas­tosowa­niu ory­gi­nal­nych drzew i krzewów. Cieszymy się że możemy być z Państ­wem gawędząc o „zielonym” na łamach Pol­skiego Radia Katowice.