Centrum Ogrodnicze – jesień 2015

9 lat temu

Wrze­sień jak sama nazwa mówi jest wypełniony kwit­ną­cymi wrzosami, których nie brak w Cen­trum Ogrod­niczym Kapias.

Pole­camy byliny wysokie, trawy, ciekawe pnącza, chryzan­temy, żurawki…, dynie ozdobne i jadalne, wik­linę, jesi­enne nawozy, bardzo ciekawe artykuły deko­ra­cyjne do domu i ogrodu. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszą się wieńce i wysok­iej jakości sztuczne kwiaty.

Zapraszamy do Cen­trum Ogrodniczego.

Zachę­camy do obe­jrzenia poniższej galerii zdjęć!