Noc w Ogrodzie – 4 lipca 2015

9 lat temu

Kole­jny już raz odbędzie się w naszych Ogro­dach cyk­liczna impreza Noc w Ogrodzie.

Utrzy­many zostanie zeszłoroczny sce­nar­iusz imprezy. Tak jak w roku ubiegłym zwiedzanie odby­wać się będzie indy­wid­u­al­nie. For­muła ta umożli­wia każdemu nocne zwiedzanie Ogrodów nieza­leżnie od pory przybycia.

Nowe Ogrody, Restau­racja oraz Bufet Kapias będą w tym dni czynne dłużej niż zazwyczaj – do godz. 24:00.

Noc w Ogrodzie to unikalna możli­wość podzi­wia­nia Ogrodów Kapias nocą, to czas w którym Goś­cie mogą spoko­jnie spacerować w wyjątkowo na tę okazję podświ­et­lonych Ogro­dach. W trak­cie trwa­nia imprezy można będzie również posłuchać muzyki na żywo, obe­jrzeć pokaz tańca z ogniem, dobrze zjeść, a także odkry­wać otacza­jący nas wszechświat.

W sobotę 4 lipca (Noc w Ogrodzie) Serdecznie zapraszamy Państwa do Ogrodów już od 10:00 by poz­nać Ogród za dnia, nato­mi­ast po zmroku podzi­wiać efekty świetlne.

Galerie zdjęć z 2014 roku.