Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

14 lata temu

Nasza firma zajęła 1-​sze miejsce w konkur­sie „Bez­pieczne Gospo­darstwo Rolne” . Konkurs zor­ga­ni­zował KRUS. Wręcze­nie nagród odbyło się w siedz­i­bie KRUS w Katowicach.