Ogrody Daisy w Pszczynie – maj 2015

9 lat temu

W dni­ach od 22 do 24 maja wzięliśmy udział w trze­ciej edy­cji Ogrodów Daisy – imprezy na Rynku w Pszczynie. W tych trzech dni­ach tafla rynku pszczyńskiego zamieniła się w jeden wielki Ogród.

Swoją nazwę wydarze­nie zawdz­ięcza ikonie miasta i jego najsłyn­niejszej mieszkance, ang­iel­skiej arys­tokratce Marii Tere­sie Oli­wii Corn­wal­lis – West, zwanej Księżną Daisy. Ogrody Daisy są częś­cią 3-​dniowego wydarzenia DAISY DAYS, które pod jedną marką łączy różné formy akty­wności artystyczno-​edukacyjnej mające związek z osobą księżnej, jej dzi­ałal­noś­cią i ulu­bionymi zajęciami.

Nasze stoisko – Gospo­darstwo Szkółkarskie Kapias – Bro­nisław Kapias – oprócz kolorowej roślin­ności przed­staw­iało trzy główne ele­menty architek­ton­iczne: rower (zachęta do akty­wności fizy­cznej), kom­puter tonący w kwiat­ach otoc­zony ogród­kiem ziołowym w don­icy (zachęta do wyjś­cia zza kom­put­erów i podzi­wia­nia otacza­jącej nas przy­rody, oraz do spoży­wa­nia zdrowej zie­leniny), suchą rzekę z sre­brnych kul (wsłuchanie się w otacza­jący nas świat i porusze­nie naszej wyobraźni)… .

Dzięku­jemy wszys­tkim Państwu za odwiedze­nie naszego stoiska na Ogro­dach Daisy.

Zachę­camy Państwa do obe­jrzenia poniższej galerii zdjęć z Ogrodów Daisy!