Dokarmianie ptaków zimą

9 lat temu

Zima jest trudną porą roku dla ptaków. Trudno znaleźć im cokol­wiek do jedzenia, a poszuki­wa­nia pokarmu na mrozie pochła­ni­ają cenną energię.

Wielu ptakom nie uda się przetr­wać warunków zimowych – niskiej tem­per­atury i opadów. Aby pomóc im w przetr­wa­niu zimy można je dokarmiać.

Nasi skrzyd­laci przy­ja­ciele często przy­latują w pobliże naszych domów, gdyż spodziewają się „stołówki”. Jeśli więc zde­cy­du­jemy się na dokarmi­anie ptaków to róbmy to regularnie.

Ptaki zaczy­namy dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożli­wia im zdoby­wanie pokarmu. Początkowo wykładamy niewiele pokarmu, aby się nie zep­suł. Dokarmi­anie kończymy z końcem kwietnia.

W ogrodzie warto umieś­cić karm­nik dla ptaków. Warto umieś­cić w nim deskę lub tackę w celu ułatwienia czyszczenia go z resztek pokarmu. Karm­nik musi mieć daszek chroniący pokarm przed rozwian­iem, zamocze­niem i zasy­paniem, a samym ptakom powinien zapewnić bez­pieczeństwo swo­bod­nego przy­lotu i odlotu. Karm­nik może przy­cią­gać drapieżniki np. koty, dlat­ego umieszczamy go tak, aby utrud­nić dostanie się im do niego. Powinien być przy­mo­cow­any solid­nie do drzewa lub do podłoża.

Czym karmimy ptaki?

Karmimy je tylko nat­u­ral­nymi pro­duk­tami – nie przetwor­zonymi przez człowieka. Mogą to być: kasze, zboża, ziarna słonecznika, płatki owsiane, nasiona dyni, orzechy, gotowane mieszanki nasion dla dzi­kich ptaków, sus­zone owoce. Dla wielu ptaków przys­makiem jest słon­ina, która wys­taw­iona na zewnątrz nie może wisieć dłużej niż trzy tygodnie.

Trudno jest określić uni­w­er­salny pokarm dla wszys­t­kich ptaków, każdy z nich lubi co innego:

  • Gołę­bie, kawki, gawrony lubią grubą kaszę, pszenicę, a także czerstwe, białe pieczywo pokro­jone w kostki o wielkości 1 cm
  • Sikory jedzą surową słon­inę, łuskane nasiona orzechów włos­kich, słonecznika oraz konopie
  • Kosy i kwic­zoły jedzą przekro­jone jabłka, morele, mrożone owoce jarzębiny, ligus­tra, jagód, aronii, rodzynki i pokro­jone daktyle
  • Dzwońce i zięby jedzą nasiona słonecznika i konopie
  • Wróble i mazurki jedzą proso, łuskany słonecznik, drobne kasze
  • Łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, drobno pokro­jone warzywa, w trak­cie surowej zimy spec­jalny gran­u­lat dla ptaków wod­nych. Chleb (wyłącznie świeży i roz­drob­niony) może stanowić tylko uzu­pełnie­nie pokarmu! Karmie­nie wyłącznie pieczy­wem (przez kilka miesięcy) prowadzi do chorób układu pokarmowego!
  • Trz­na­dle jedzą łuskany owies, płatki owsiane i proso

Zachę­camy Państwa do udzie­le­nia zimowej pokar­mowej pomocy naszym skrzyd­latym przy­ja­ciołom. Niech cieszą nas swoją obec­noś­cią wiosną !