Kraina czerwieni

10 lat temu

Kraina czer­wieni rzuca się w oczy tuż po wejś­ciu do Cen­trum Ogrodniczego.

Jak sama nazwa mówi – zde­cy­dowanie domin­uje tutaj kolor czer­wony. Wszys­tkie deko­racje, które się tutaj zna­j­dują mają ten kolor. Począwszy od drob­nych deko­racji świątecznych przez bom­bki na choinkę aż do nieco więk­szych wazonów, wszys­tkie te ozdoby wprowadzają ciepły i przy­jazny nastrój.