Wystawa „Zieleń to życie”

13 lata temu

W dni­ach 2628 sierp­nia wzięliśmy udział w odby­wa­jącej się w Warsza­wie Między­nar­o­dowej Wys­tawie Szkółkarskiej „Zieleń to Życie”. Nasze rośliny pokaza­l­iśmy wraz ze szkółkarzami połud­niowej Pol­ski na wspól­nym stoisku grupy „Zieleń dla Wszystkich”.