Godziny otwarcia, weekend 17 – 18 MAJA

10 lat temu

W dni­ach 1718 Maja Cen­trum Ogrod­nicze, Ogrody do zwiedza­nia, Restauracja

i Bufet czynne od godziny 9 00 do 18 00. Serdecznie zapraszamy.