Długi weekend majowy– godziny otwarcia.

10 lat temu

Pod­czas week­endu majowego pracu­jemy następująco:

1 Maja (Czwartek):

CEN­TRUM OGROD­NICZE: 8 0018 00 OGRODY DO ZWIEDZA­NIA: 8 0019 00 RESTAU­RACJA: 9 0019 00

2 Maj (Piątek):

CEN­TRUM OGROD­NICZE: 8 0019 00 OGRODY DO ZWIEDZA­NIA: 8 0019 00 RESTAU­RACJA: 10 0019 00

3 Maj (Sobota):

CEN­TRUM OGROD­NICZE: NIECZYNNE OGRODY DO ZWIEDZA­NIA: 8 0019 00 RESTAU­RACJA: 10 0019 00

4 Maj (Niedziela):

CEN­TRUM OGROD­NICZE: 11 0016 00 OGRODY DO ZWIEDZA­NIA: 8 0019 00 RESTAU­RACJA: 10 0019 00