Centrum Ogrodnicze już czynne!

10 lat temu

Zapraszamy od 20.01.2014

Śniegu nie widać… więc…

Zmieni­amy godziny otwar­cia i zapraszamy do Cen­trum Ogrod­niczego Kapias!

Poniedzi­ałek – piątek 8.0017.00
Sob­ota 8.0016.00

Ofer­u­jemy nasiona, nawozy, artykuły deko­ra­cyjne, don­ice, środki ochrony roślin i inne ciekawe pro­dukty. Zapraszamy.