Moda choinkowa 2013

11 lat temu

Audy­cja w PR Katow­ice: Poniedzi­ałek, 16 grud­nia 2013.

Zapraszamy do wysłucha­nia audy­cji w Pol­skim Radio Katowice.

Z panią Anettą Chlebicą roz­maw­iamy na temat mody choinkowej w 2013 roku.

Musisz to usłyszeć!