TVP 1 „Rok w Ogrodzie” – październik 2013

11 lat temu

Początkiem jesieni odwiedził nas Pan Marek Jezier­ski – dzi­en­nikarz pro­gramu „Rok w Ogrodzie” TVP 1.

Opowiadal­iśmy o zale­tach jesi­en­nego sadzenia roślin, o niety­powych prze­bar­wieni­ach jesi­en­nych, ogól­nie o darach jesieni które niosą pożytek zarówno ludziom, jak i zwierzętom.

W dniu robi­enia zdjęć zaw­itała do nas Pol­ska Złota Jesień z czego ogrom­nie się cieszymy bo pro­gram zaw­iera właśnie infor­ma­cje o tej jakże kolorowej porze roku. Dzięku­jemy sym­pa­ty­cznej ekipie telewiz­yjnej za mile spęd­zone chwile. Emisja pro­gramu odbyła się 19 października 2013r.