TVP 1 „Rok w Ogrodzie” wrzesień 2013

11 lat temu

Początkiem wrześ­nia wędrowal­iśmy po ogrodzie z kamerą na czele z Panem Jack­iem Czaplarskim – reży­serem pro­gramu „Rok w Ogrodzie” emi­towanym przez TVP 1.

Kamerzysta „chwytał” ostat­nie odsłony let­nich traw ozdob­nych, deko­racje letnio-​jesienne, pier­wsze jesi­enne kom­pozy­cje don­iczkowe. Dźwiękowiec nagry­wał szum traw, śpiew ptaków. Słońce dogrze­wało dość mocno, jak zawsze na twarzach ekipy telewiz­yjnej nie brakowało uśmiechu. Dzięku­jemy całej załodze za mile spęd­zony czas.