Kiermasz Wielkanocny

Cen­trum Ogrod­nicze Kapias co roku orga­nizuje Kier­masz Wielkanocny.

Ofer­u­jemy sze­roki wybór ozdób wielka­noc­nych na stoły, do okien, przed drzwi wejś­ciowe, na tarasy i do ogrodów.…

Serdecznie zapraszamy do obe­jrzenia poniższej galerii zdjęć!