Jak zwiedzać

Skanowanie kodów QR

W Ogro­dach Poka­zowych na tabliczkach z nazwą zakątku zna­j­dują się niewielkie nakle­jki z kodami QR. Za pomocą aplikacji na urządze­niu mobil­nym połąc­zonym z inter­netem może­cie Państwo zeskanować kod i błyskaw­icznie prze­jść na stronę z opisem zakątka, w którym się znajdujecie.

Ze strony z opisem można w szy­bki sposób prze­jść do następ­nej, poprzed­niej lub zobaczyć plan ogrodu.

Zapraszamy do oglą­da­nia naszej strony na Waszych tele­fonach i tabletach.

Rozpocznij zwiedzanie

Stare Ogrody Rozpocznij zwiedzanie

Nowe Ogrody Rozpocznij zwiedzanie

Jak odczy­tać kod?

  1. Uru­chom aplikację skanującą
  2. Wykieruj i zbliż obiek­tyw aparatu w stronę kodu QR
  3. Aplikacja uru­chomi przeglą­darkę i wyświ­etli opis zakątka.

Do wyświ­et­la­nia opisów potrzebne jest połącze­nie z internetem.

Aplikacja do skanowania

Android

W sklepie Google Play ist­nieje wiele aplikacji skanu­ją­cych. Najpop­u­larniejszą jest QR Droid.

Zain­staluj QR Droid

Apple iOS

Czyt­nik jest domyśl­nie obecny. Ist­nieje też wiele aplikacji alter­naty­wnych w App Store.

Win­dows Phone

Aplikacja Bing Vision potrafi odczy­ty­wać kody QR.

Black Berry

Aplikacja App World potrafi odczy­tać kody QR.

Sym­bian

Domyślny skaner jest w stanie oczy­tać kody QR.

Infor­ma­cje o kodach QR

QR Code (ang. Quick Response, QR: szy­bka odpowiedź) – służy do kodowa­nia znaków w taki sposób, aby mogły być błyskaw­icznie odczy­tane przez spec­jalne czytniki.

Kody QR na Wikipedii