Ogrody pokazowe

Ogrody poka­zowe Kapias – Gocza­łkow­ice ul. Świętej Anny, wojew­ództwo śląskie.

Gospo­darstwo ogrod­nicze na połud­niu Pol­ski, udostęp­ni­a­jące do zwiedza­nia za darmo Stare ogrody poka­zowe (od 1979 roku) i Nowe ogrody poka­zowe (rozbu­dowywane po dziś dzień).

Ogrody poka­zowe można zwiedzać do zmroku przez cały rok, od sty­cz­nia do grud­nia. Na zwiedze­nie ogrodów trzeba zarez­er­wować sobie około dwóch godzin. Ale można także przy­jechać z rodz­iną na cały dzień. Na pewno każdy zna­jdzie coś dla siebie. Ogrody poka­zowe, Restau­racja Kapias, liczne atrakcje dla dzieci… Dla każdego coś miłego!

Zajrzyj do naszej galerii i przekonaj się że warto nas odwiedzić :)