Zakątek Tajemniczy Ogród

Zakątek Tajemniczy ogród

Zakątek Tajem­niczy ogród w Ogro­dach Kapias

Zobacz plan ogrodów

Miejsce to zna­j­duje się w sąsiedztwie Patio Włoskiego. Ma tu być bardzo tajem­niczo, półdziko, bez ele­gancji… Z upły­wem lat korony ros­ną­cych tutaj drzew dodają temu miejscu więcej tajemniczości.

Porządku u wejś­cia strzeże tu pla­tan klono­listny. Na ziemi­ance posad­zone są klony japońskie. Przy żwirowej sci­eżce rosną lilaki w odmi­anach, kaliny, jaśmi­nowce, dzikie róże, brzozy… Brak tu trawnika. Z półkolis­tego mostku widać staw nat­u­ralny niewiel­kich rozmiarów.

Można spocząć i odpocząć przed drogą powrotną wiodącą przez Nowe Ogrody, na jed­nej z niety­powych drew­ni­anych lub kamienno-​ceglanych ławek. To miejsce czaruje ciepłymi bar­wami w okre­sie jesi­en­nym (czer­wone liś­cie klonów japońs­kich i ambrowca amerykańskiego).

Chodz­iło nam o to by na końcu Nowych Ogrodów był kli­macik inny, nietypowy…