Ogród angielski

Angielski ogród

Zakątek Ogród angielski

Zobacz mapę ogrodów

Na niewielkim skrawku wykre­owal­iśmy 12 zielonych pokoi tworząc ogrody ang­iel­skie. Każdy z tych pokoi wyróż­nia się swoistą kolorystyką kwit­ną­cych roślin, odmi­enną architek­turą. Przez całość założe­nia ogrodowego prowadzi nas kory­tarz wiodący przez bramę księży­cową, tunel różany, zegar słoneczny, fontannę, aż do ściany fron­towej ang­iel­skiego domu.

Dla nas ogrody ang­iel­skie nie obędą się bez ceglanych murków i ruinek, lus­ter na ścianach, kutych furtek i łuków, drew­ni­anych ławek, don­iczkowych kompozycji.

A co z rośli­nami w takim ogrodzie? Byliny, byliny i jeszcze raz byliny… obwiedzione buk­sz­panowymi żywopło­tami, liczne odmi­any róż, kwit­ną­cych krzewów, bluszcz pospolity…

Odwiedza­jąc ten roman­ty­czny zakątek jakim jest ogród ang­iel­ski każdy z Państwa może przysiąść na jed­nej z wielu ławek sto­ją­cych w tym ogrodzie, wybier­a­jąc sobie ulu­biony kolor odpowiada­jący nas­tro­jowi dnia. Tak więc rośliny pier­wszego pokoju – z kami­enną ławką i popier­siem Ang­ielki w kapeluszu – „kipią” czer­wienią – barwą władzy, krwi, ognia, wojny, żądzy i miłości. Naprze­ci­wko domin­uje biel – oznacza­jąca czys­tość, niewin­ność, szla­chetne zami­ary, radość, mądrość, życie i prawdę.

Kole­jne wnętrze ogrodu ang­iel­skiego to zas­tosowanie kon­trastu żółci i błęk­itu. Kolor słońca oznacza wiedzę, wartość, zdradę, fałsz, a błękit to kolor tran­scen­dentny – oznaka nieba, spokoju, kon­tem­placji, wier­ności. W pokoju różowym domin­uje gli­cy­nia chińska, a zatrzy­mu­jemy się w nim gdyż kolor ten sym­bol­izuje młodość, wdz­ięk, pogodny nas­trój, przy­jaźń, sympatię.

Prze­dostatni gabi­net wypełniony jest feerią zapachów ziół i roślin leczniczych, a ostat­nie dwa wnętrza stanowią typowe rabaty ang­iel­skie – rośliny cebu­lowe kwitną tu wczesną wiosną, a latem „królują” wysokie byliny.

Pamię­ta­jmy że tak jak my powin­niśmy ubierać się radośnie, emanować ciepłem, tak też nasze zieleńce niech obfi­tują w nie­zlic­zone barwy!

Zobacz też:

QR code