Zaułek romantyczny

Romantyczny Ogród

Idąc w lewo za altaną z czterech wiązów górs­kich odmi­any ‘Camper­downii’ dotrze­cie Państwo do zaułku romantycznego.

Na kolistym pla­cyku zna­j­duje się tu ławka, a wokół pełno jest donic z kolorowymi kom­pozy­c­jami z roślin jed­norocznych. Kącik ten jest otoc­zony starymi krze­wami kalin, hort­en­sji, po prostu jest ukryty w star­o­drzewiu dlat­ego doda­jąc kilka rek­wiz­ytów nazwal­iśmy go romantycznym.

Zobacz też:

QR code