Wapienny skalniak

Skalniak wapienny

W otocze­niu altanki z byli­nowym dachem zna­j­duje się niewiel­kich rozmi­arów skalniak utwor­zony ze skał wapi­en­nych. Szczeliny pomiędzy głazami są tak małe że pozwalają na wzrost tylko rośli­nom skalnym. I tak od wczes­nej wiosny pojaw­iają się tu płomyki szyd­laste, zaw­ciąg nad­morski, rogown­ica kut­nerowata, liczne roz­chod­niki i rojniki w odmi­anach. Biel wapi­eni pod­kreślona jest przez zna­j­du­jący się w sąsiedztwie trawnik.

Zobacz też:

QR code