Altana z drzew

Altana w Ogrodzie

W pobliżu zaułku roman­ty­cznego na skrzyżowa­niu ścieżek ogrodowych posadzil­iśmy cztery wiązy górskie odmi­any ‘Camper­downii’. Od kilku­nastu lat rosną tworząc „żywą” altanę. Z drzew o pokroju zwisają­cym może­cie tworzyć Państwo altanki, zaciszne miejsca pod ławeczki, prze­jś­cia z jed­nego ogrodowego zaułku do innego.

Zobacz też:

QR code